A gyógyító mozgás művészete - Madzsar Alice emlékének

A gyógyító mozgás művészete - Madzsar Alice emlékének
Szerző: Zaletnyik Zita, Repiszky Tamás
Megjelenés: 2012
ISBN: 9789633310755
Terjedelem: 387
Állapot: új
Nyelv: magyar
Termékazonosító: 6410
Ár:
Ár:6,000 Ft

A könyv tartalmáról

A gyógyító mozgás művészete - Madzsar Alice
A szerkesztők – szándékuk szerint – fel kívánják hívni a figyelmet a gyógytornász szakma gazdag, értékes, a ma számára is megőrzendő, továbbfejlesztendő gyökereire. A szakmai múlt ismerete elengedhetetlenül szükséges a jelen értékeléséhez, a jövő tervezéséhez, a továbblépés lehetőségeinek mérlegeléséhez. A könyv hiteles bizonyítéka a magyarországi gyógytorna–fizioterápia nemzetközi összehasonlításban is egyedi, különleges szakmai múltjának. A Magyar Gyógytornászok Társasága Repiszky Tamással, Madzsarné Jászi Alice dédunokájával együttműködve, a Madzsar–Jászi-hagyaték fennmaradt családtörténeti dokumentumait, Madzsar Alice korabeli fotókkal illusztrált, lenyűgöző mozgásgyakorlati anyagát dolgozza fel. A szerzőpáros e megkezdett munka első lépéseit tárja a könyvben a nyilvánosság elé. A könyvben található mozgásgyakorlati szemelvény ízelítőül szolgál abból a több ezer gyakorlatból, amelyet Madzsar Alice alkotott. A mozgásgyakorlati szemelvényeket tartalmazó rész gyógytornász szempontból került összeválogatásra. A gyűjtemény nem tartalmaz ugrógyakorlatokat és „lendületeket”, ellenben külön fejezetet szentel a csoportos gyakorlatoknak. Mi az az érték, amely Madzsarné Jászi Alice életének, munkásságának hozományaként történelmi korokon átívelve ma is követendő a jelen gyógytornászai számára? Ezek az értékek a szépség, az egészség, az emberség, a kritikai gondolkodásmód, a nyitottság, a bátorság és az önkifejezés igénye. A könyv összekapcsolja ezeket az értékeket Madzsarné Jászi Alice személyiségével, iskolateremtő és művészi tevékenységével. Mesél a Madzsar–Jászi család történetéről, a mozdulatművészet magyarországi kibontakozásáról, sorsáról, a Madzsar-intézet működéséről, elemzi a Madzsar-féle mozgásgyakorlat-rendszert, röviden bemutatja a Madzsar művészeti csoport mozdulatművészeti tevékenységét. A nagy elődök mozgásrendszereinek egybevetése segítségével kirajzolódik a jelenhez vezető fejlődési útvonal, emellett általa útravalót is kaphatunk a továbblépés irányának kiválasztásához. A könyv alapvető szerkesztési különlegessége, hogy számos művészileg is értékes fotót tartalmaz. Aki olvassa a könyv sorait, és közben látja a napjaink szépségideáloknak tekinthető gyönyörűséges, mozgó emberi testeket, tudat alatt összekapcsolja a mozgást, az egészséget és a szépséget. Madzsarné Jászi Alice gyakorlatanyaga korhű, élvezetes, eredeti szakmai nyelvezettel, csakis a legszükségesebb mértékben korrigált szövegként kerül megjelenítésre. A könyv megalkotását egyetlen gondolat vezérelte: rámutatni a szakmai múlt feltárásának, a felbecsülhetetlen szellemi értékek megőrzésének fontosságára, felelősségére. E vezérgondolat aktualitását kiemeli a magyar gyógytornászképzés első bázisa – a működését 1912. május 1-jén megkezdő Madzsar Alice Torna Intézet – alapításának centenáriuma. Kiadványunk ideális lehet szakmai alkalmak ajándékaként. A gyógytornász szakma történetiségét bemutató közös kincsünk, a Jászi–Madzsar-hagyaték hozzáértő óvása, fejlesztő továbbvitele a jelen feladata.

A szerző művei

Webáruházunk oldalain található információk, illetve termékek nem helyettesíthetik a megfelelő szakember/orvos véleményét, amennyiben egészségügyi problémája van, kérjük minden esetben forduljon háziorvosához.